Borrelia - Farlige bakterier i flåters spyt

/Borrelia – Farlige bakterier i flåters spyt
Anbefalede produkter

Følgende produkter anbefales mod flåter:

Hvad er borrelia?

Borrelia er navnet på en gruppe bakterier der findes i skovflåters spyt. Borrelia-bakterierne kan smitte mennesker med en sygdom kaldet Borreliose. Derfor er de 3 ting; skovflåter, Borrelia og Borreliose kædet uløseligt sammen.
Borreliose er en sygdom der kan meget alvorlige konsekvenser for et menneske, og man bør derfor være påpasselig og tage skovflåtbid alvorligt.

Her på siden kan du læse mere om:

  • Hvilke arter af borrelia der findes
  • Hvordan borrelia overføres til mennesker og dyr

Du kan læse om borreliose her.

Findes der flere arter af borrelia?

Borrelia tilhører en gruppe af relativt store bakterier kaldet spirokæter, hvis udseende nærmest er spiralformet. Denne gruppe af spirokæte bakterier blev opkaldt efter den kendte bakterolog Amédée Borrel (1867-1937).

I 1930'erne blev sygdommens smittekilde associeret med skovflåten, men først i 1970'erne blev Borrelia-symptomer (Borreliose) officielt anerkendt i USA, da der var et udbrud i området omkring landsbyen Lyme i delstaten Connecticut. Derfor er Borrelia ofte betegnet under Lyme-Borrelia eller Lyme Disease i den engelsk-sprogede del af verden.
Selvom symptomerne har været beskrevet i europæisk literatur siden slutningen af 1800-tallet, blev årsagen til borreliose først bevist 100 år senere, da det i 1982 lykkedes den schweiziske zoolog Willy Burgdorfer at isolere Borrelia fra en skovflåtart.

Der findes hundredevis af Borrelia-arter. Men kun 4 arter af Borrelia vides med sikkerhed at kunne forårsage Borrelia hos mennesker. Disse såkaldte humanpatogene Borrelia-bakterier er:

  Borrelia burgdorferi – denne Borrelia-art er en bevægelig gramnegativ spiralformet bakterie med flageller. I literaturen refereres der til Borrelia Burgdorferi i såvel streng som bred forstand:

   Borrelia burgdorferi sensu stricto (i streng forstand) – denne betegnelse henviser til den type af Borrelia Burgdorferi, som Willy Burgdorferi isolerede fra en skovflåtart i 1982. Generelt forekommer Borrelia Burgdorferi oftere i Nordamerika end i Europa. Forekomsten af Borrelia artrit er generelt væsentlig højere i USA end i Europa.

   Borrelia burgdorferi sensu lato (i bred forstand) – denne betegnelse refererer til andre typer af Borrelia Burgdorferi, der udelukkende lever i Europa og Asien. Til de humanpatogene Borrelia-bakterier under Borrelia burgdorferi i bred forstand hører Borrelia Afzelii, Borrelia Garinii og Borrelia Japonica.

   Borrelia Afzelii – denne Borrelia-art er opkaldt efter den svenske dermatolog Alfred Afzelius, som var den første, der beskrev erythema chronicum migrans. Borrelia Afzelii synes overvejende at give hudmanifestationer såsom erythema migrans (EM) og acrodermatitis chronica atrophicans (ACA).

   Borrelia Garinii – Borrelia garinii forårsager overvejende neuroborreliose forudgået af et kortere varende erythema migrans.

   Borrelia Japonica – Borrelia japonica er indtil videre kun er isoleret i Japan.

Selvom disse 4 Borrelia-arter kan fremkalde alle kliniske variationer af Borreliose er Borrelia afzelii oftest associeret dermatoborreliose i form af Erythema Migrans og Acrodermatitis Chronica Atrophicans, mens Borrelia garinii hyppigst påvises hos patienter med neuroborreliose.
En yderligere general tendens er, at Borrelia artrit er mere udbredt i USA end i Europa grundet en større forekomst af Borrelia Burgdorferi sensu stricto på det nordamerikanske kontinent. Borrelia-symptomerne omfatter et klinisk billede af variende sygdomstilstande inden for områderne dermatologi, neurologi, reumatologi og kardiologi.

Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at ovenstående flåtbårne Borrelia-infektioner ikke nødvendigvis forekommer enkeltvis. Borrelia-infektioner (borreliose) kan meget vel være en blanding af flere typer af Borrelia (Borrelia Burgdorferi sunsu lato), hvilket skaber et komplekst sygdomsbillede. Derfor kan det ikke fremhæves nok, at én undersøgelse IKKE kan påvise alle typer. Det er dermed ikke sikkert, at Borrelia-infektion (borreliose) diagnosticeres. Selv ved diagnose af borreliose kan én undersøgelse ikke konstatere en blandingsinfektion.

Ud fra denne logik kan såvel formodet som diagnosticeret borreliose hermed føre til behandlingssvigt. Intet enkelt antibiotikum er virksomt mod alle typer af Borrelia-bakterier.

Borrelia-infektion

Borrelia-infektion i armen på en mand

Hvordan overføres Borrelia til mennesker og dyr?

Allerede som larve inficeres den mikroskopiske skovflåt med mikroorganismer, da larven suger blod fra inficerede mus og rotter.
Skovflåter smittes således af sygdomsfremkaldende bakterier såsom spirokæter, der via blodet fra værten i første omgang ender i tarmsækken og senere finder vej over i spytkirtlerne hos den – nu – inficerede skovflåt. Idet skovflåten suger blod, opstår der temeraturændringer i dens tarm, hvorved de spirokæte Borrelia-bakterier aktiveres til at vandre til skovflåtens spytkirtel. Det er således igennem spyttet, at overførsel af Borrelia finder sted. Spyttet indeholder ixodin – et stof som forhindrer, at blodet størkner (koagulerer). Desuden virker skovflåtens spyt bedøvende, så ofte opdager man ikke skovflåtbiddet.

Når flåten bider sit næste bytte, finder bakterien vej til flåtens næste vært, uden at den blodsugende skovflåt selv angrebes af bakterien.

Ikke nok med, at man ikke mærker skovflåtbid – skovflåter er oven i købet meget små og derfor svære at få øje på – især i nymfe-stadiet. Derfor får Borrelia-bakterien ofte frit spil og alverdens tid til uhindret at forlade skovflåten og inficere sin nye vært som f.eks. rådyr, hunde og mennesker. Som hovedregel siges det, at skovflåten skal fjernes inden for 24 timer for at undgå risiko for Borrelia-infektion (se hvordan man fjerner en skovflåt)
Den blodsugende skovflåt kan blive siddende på sit bytte i op til 2 uger. Af den grund får Borrelia-infektion ofte lov til at udvikle sig i det skjulte og manifestere sig i form af den ubehagelige sygdom Borreliose.

Eftersom en skovflåt i reglen bliver siddende i op til 2 uger, har bakterien al tid i verden til at inficere sin nye vært. I tilfælde af infektion af spirokæte bakterier (Borrelia Burgdorferi) risikerer man at blive ramt af den ubehagelige sygdom Borreliose. Borrelia findes i ca. 15-20 % af bestanden af skovflåter i Danmark. Dvs. at ca. hver 5. skovflåt er inficeret.

Anbefalede produkter

Følgende produkter anbefales mod flåter: